loading
img img

IMPROMUSIC – workshop hudební improvizace
Valdštejnská lodžie, Jičín
3. – 4. července 2024

Dvoudenní hudební kurz zaměřen na volnou improvizaci a na rozvoj schopností svobodného hudebního vyjádření.

Workshop je určen zájemcům z řad studentů hudby, profesionálů i hudebních laiků, kteří své vyjádření skrze hudbu teprve hledají.

Cílem projektu je vytvořit prostor pro objevení a rozvoj vlastní kreativity a tvůrčího potenciálu účastníků. Intenzivní program zahrnuje celodenní tvůrčí interpretační dílny volné improvizace, práci v ansámblu i možnost individuálních konzultací.

Kurzy tentokrát povedou hudebníci Michal Wróblewski, Petr Tichý a Anna Romanovská.

Prezentace společné práce se uskuteční v rámci koncertu, kterého se zúčastní lektoři i absolventi kurzů. Koncert bude přístupný veřejnosti.

Podzimní workshop bude následovat 5. a 6. října 2024 v Praze.

 

Děkujeme za podporu:


 

Lektoři a odborné zajištění kurzů

ANNA ROMANOVSKÁ FLIEGEROVÁ vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři. V červnu 2008 dokončila magisterské studium na PedF UK v Praze (obory housle a hudební výchova). V dubnu 2006 a 2007 reprezentovala UK na mezinárodních mistrovských kurzech komorní hudby v programu Evropské unie MUSTUFE (music study festival) v Litvě. V rámci vysokoškolského výměnného programu Erasmus studovala jeden semestr na St. Patrick’s College of Dublin a absolvovala též čtrnáctidenní stáž na partnerské univerzitě v Moskvě.

Od svých studií na konzervatoři se Anna souvisle věnuje interpretaci soudobé hudby. Je stálou členkou komorního orchestru Berg (od roku 2000) a již čtyři roky spolupracuje s Petrem Kotíkem na projektech Ostrava New Orchestra a New Opera Days Ostrava.

Díky inscenaci Schwarz auf Weiss německého autora Heinera Goebbelse, kterou uváděl Orchestr Berg na Strunách Podzimu v roce 2009, se Anna začala učit hrát na japonský nástroj koto. O rok později byla pro ni napsána skladba s názvem Lacrimosa pro barokní housle, koto, tam-tam a smyčce mladého českého skladatele Slavomíra Hořínky a v roce 2017 kompozice nazvaná Tredecimchordon 4 koto Doc. Vlastislava Matouška.

V současné době Anna využívá hru na koto především ve volných improvizacích s Triem Romanovská Tichý Hrubý. Trio vydalo letos své již čtvrté CD u slovenské Hevhetie a pravidelně vystupuje s hosty širokého hudebního spektra - sopranistka Hana Blažíková, vokalistka Annabelle Plum, undergroundový saxofonista Vratislav Brabenec, německý bubeník Klaus Kugel či irský houslista a hráč na violu d'amore Garth Knox a další. Anna vyučuje hru na housle a hudební teorii na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a jako lektorka spolupracuje s dětským studiem Ponec.

www.annafliegerova.cz

Rozhovor (nejen) o improvizaci s Annou Romanovskou

PETR TICHÝ je český jazzový kontrabasista s bohatými pódiovými i studiovými zkušenostmi. Během studií na Konzervatoři Jaroslava Ježka a jazzovém oddělení pražské HAMU se propojil s pražskou jazzovou scénou, kde působí dodnes. Zúčastnil nebo se účastní mnoha mezižánrových projektů - Alvik, Floex, Sylvie Krobová, kvintet Marka Novotného, trio NTS (s Michalem Nejtkem a Štěpánem Smetáčkem), Feng-jun Song a trio Puo, Bran, J.Eoin, Paul Novotný trio, Romanovká - Tichý - Hrubý, Diva Baara, Pavol Hammel, Ondřej Škoch, Kateřina Göttlichová, Třaskavá směs Franty Skály aj. Vlastní kompoziční i zvukovou tvorbu realizuje projektem HLASkontraBAS v duu s Ridinou Ahmedovou za kterou byli nominováni na cenu Anděl 2016 v kategorii worldmusic.

www.tichykontrabas.cz

MICHAL WRÓBLEWSKI je český skladatel a saxofonista žijící v Praze. Absolvoval obory improvizovaná hudba a jazzová interpretace na brněnské JAMU a Norwegian Academy of Music v Oslu. V současné době je doktorským studentem Kompozice a teorie kompozice na JAMU u Jaroslava Šťastného. Je vedoucím několika souborů v Čechách a v Norsku (E Converso, Kiap, JWQ, Nejtek-Klápště-Wróblewski, Swomp) a jako improvizátor spolupracuje s hudebníky z celého světa, je zkušeným pedagogem (HAMU, JAMU, Konzervatoř Jaroslava Ježka, Zuš Kouřim), uměleckým ředitelem festivalu Jazz Goes to Town, pořadatelem koncertní série Hybrid Sessions v Praze a spoluzakladatelem vydavatelství Ma Records.

www.wroblewski.cz

 

Galerie

 

Místo konání

Valdštejnská lodžie, Sedličky 4, 506 01 Jičín

Časový harmonogram

Středa 3. 7.

10.00-13.00 Dopolední workshop

Pauza na oběd

14.30-17.30 Odpolední workshop

Čtvrtek 4. 7.

10.00-13.00 Dopolední workshop

Pauza na oběd

14.30-17.00 Odpolední workshop

18.00 Koncert pro veřejnost

Co můžete očekávat?

Podpora vlastní kreativity, prostor pro volnou improvizaci, inspirace pro práci s looperem, objevování hudebních nástrojů i svého vlastního hudebního světa, nahlédnutí do tajů porozumění verbálním a grafickým partiturám i jejich tvorby.

Masterclass na téma vrstvení zvuku. Co vzniká z různých kombinací a jejich proměn? Setkávání dvou a více zvuků, zvukový sbor (s nástroji i bez), sborová improvizace, hledání vztahů mezi jednotlivými zvuky nebo skupinami zvuků (podobnosti, rozdílnosti, možnosti prolnutí), otázky formálního zarámování (začátek – prostředek – konec).

Masterclass věnovaný kompozici Zbyňka Vostřáka - Kniha principů. Dílo obsahuje slovní partitury, které definují základní principy volné improvizace. Účastníci workshopu se pod vedením lektorů seznamují s těmito principy a získávají praktický rámec, jejž dále komponují do své hudby. Učí se vytvářet vlastní verbální partitury.

Masterclass věnovaný kompozici Language types amerického hudebníka Anthonyho Braxtona. Braxton, podobně jako Vostřák ve své Knize principů, nabízí interpretovi širokou škálu ztvárnění zvuku. Vytváří a zvědomuje tak hudebníkovi možnosti, které má při volné improvizaci k dispozici. Skladba A. Braxtona ,Language types, zazněla za autorovy přítomnosti v říjnu 2021 v pražském divadle Archa. Na jejím provedení se podílela i Anna Romanovská a Petr Tichý, kteří získali také superzivi a konzulatace přímo do Anthonyho Braxtona.

Workshop práce s looperem ßvede Petr Tichý (do této aktivity se přihlašují účastníci projektu dle jejich zájmu).

Možnost individuálních lekcí s jednotlivými lektory.

Workshopy Impromusic jsou zakončeny koncertem pro širokou veřejnost.

Jaké otázky nejčastěji účastníci řeší? Co je jejich problémem v rámci volné improvizace? Jak jim pomáháme jej vyřešit?

Nejčastější ‚problém‘, se kterým lidé na impromusic přicházejí, je: „když nebudu mít noty, nebudu vědět, co mám hrát a budu to kazit.“ Každého tedy nejprve ujistíme, že v improvizované hudbě vlastně neexistují chyby a kiksy. Vše, každý zvuk ať už hudební, či nehudební, ať už cílený, či vydaný jaksi omylem či náhodou, může být motivicky zpracován a zapojen do hudební kompozice. Naopak takovéto zvuky jsou velmi žádoucí, jak píše samotný Vostřák ve svém Dopisu místo úvodu, který náleží ke Knize principů: „Nezapomeň, že Tvůj nástroj skrývá v sobě ještě málo využité nebo vůbec nevyužité možnosti. Mám na mysli různé šumy a hluky, které můžeš vyrobit. Vyzkoušej s jich co nejvíce. Nevylučuj ani zvuky neobvyklé, které Ti zprvu mohou připadat nehudební nebo dokonce směšné. Budou mezi ně patřit i chyby a tzv. kiksy zapříčiněné mechanismem Tvého nástroje. Pokus se vžít do situace, že bys na svůj nástroj neuměl hrát a vytěž z toho novou zvukovou materii. Vyzkoušej nástroj, který dobře neovládáš nebo na který jsi nikdy nehrál.“ (I toto je jedním z cvičení, které na impromusic všichni příchozí zažívají, navzájem si půjčují nástroje, mají k dispozici japonský nástroj koto, xylofon atd.)

Jedním z našich cílů tedy je alespoň částečně odblokovat orientaci účastnků na tzv. podávání výkonů, které je ostatně naším školským systémem v člověku povětšinou velmi dobře zafixováno, a vytvořit tak snad i svobodné tvůrčí prostředí, které dává prostor pro přirozenou lidskou hravost a tvořivost, kterou jsme měli jako děti.

Rozhovor (nejen) o improvizaci s Annou Romanovskou www.classicpraha.cz/radio/porady/hudba-v-mileniu/improvizovat-se-muze-naucit-kazdy-kdo-chce-houslistka-a-hracka-na-koto-anna-romanovska-v-poradu-hudba-v-mileniu/

Kurzovné

2 dny – 2 000 Kč

1 den – 1 000 Kč

Podmínkou platné přihlášky je uhrazení zápisného ve výši 500 Kč na účet 1293578133/0800 do 1. 7. 2024, zápisné je nevratné.

Zápisné bude odečteno z celkové ceny kurzu, doplatek v průběhu workshopu.

img

Možnosti ubytování

Pro účastníky kurzů ubytování nezařizujeme. Pro ty z vás, kteří nejsou nároční, bude možnost využít vlastní stan, pro ostatní doporučujeme napřiklad tyto varianty:

Ubytovna u sportovního areálu - nejbližší ubytování

Camp Rumcajs - levné ubytování

Hotel Prostředni mlýn - nedaleké ubytování

Židovská 100 - romantické ubytování

Kontakt

Anna Romanovská – fanna@volny.cz

Petr Tichý – tichypetr1@gmail.com

Přihláška